تماس با ما

آدرس مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز:

اهواز، دانشگاه شهید چمران، خیابان استاد بیات‌فر

.............................................................

تلفن تماس:

۳۳۳۳۴۲۳۲

.............................................................

نمابر:

۳۳۳۳۴۲۱۵(۰۶۱)

.............................................................

ایمیل:

Kh.tic@scu.ac.ir