جذب و پذیرش

دفتر جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای جذب ایده های فارغ التحصیلان، اساتید و دانشجویان استان خوزستان فعالیت می نماید این دفتر در مراحل ابتدایی ورود ایده به مرکز رشد وظیفه راهنمایی صاحبان ایده را برعهده دارد

  با توجه به حوزه فعالیت مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز این دفتر در بخش های ذیل جذب ایده می نماید

/حوزه فنی مهندسی، برق، مکانیک، مواد،الکترونیک، مهندسی پزشکی/ صنایع نقت پتروشیمی و حفاری / کشاورزی و صنایع تبدیلی با تاکید بر مزیت های نسبی استان / فناوری اطلاعات و کامپیوتر/ واحدهای تحقیق و توسعه صنایع استان  واحدهای فناور با توان بومی سازی تکنولوژی، مهندسی معکوس و انتقال فناوری / واحدهای ارائه‌دهنده خدمات موردنیاز واحدهای فناور در حوزه حقوقی ، مشاوره بازاربابی و ...

شرایط عمومی متقاضی استقرار در مرکز رشد:

/داشتن ایده با قابلیت تجاری سازی / دارا بودن روحیه کار گروهی در راستا تشکیل تیم کاری و ساختار سازمانی / ارائة برنامة كاري متکي بر شناخت بازار / داشتن توان علمی و تخصص کافی در راستای ایده محوری / عدم عضویت هم‌زمان در مرکز رشد یا مرکز رشد دیگر / ترکيب نيروي انساني متخصص متناسب با زمينة فعاليت واحد  

در حال حاضر مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهوارز دارای سه ساختمان جهت پذیرش ایده های می باشد که با توجه به شرایط هر ایده واگذاری دفاتر صورت می گیرد

 سوله شماره 1 با حوزه فعالیت فناوذری اطلاعات و کامپیوتر / سوله شماره 2 با حوزه فعالیت ساخت و تولید / ساختمان مرکزی مرکز رشد

متقاضیان ورود به مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز می‌توانند فرم پذیرش زیر را دریافت و پس از تکمیل به واحد جذب و پذیرش مستقر در ساختمان مرکزی مرکز رشد ر تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس حاصل فرمایید.