نام شرکت: هسته فناور 144
حوزه فعالیت: فرآوری گیاهان دارویی

 این واحد در تاریخ 97/10/12 به عنوان هسته فناور وارد مرکز رشد شده است و در حال گذراندن دوره پیش رشد می‌باشد. حوزه کاری این هسته فناورfh در بحث فرآوری گیاهان دارویی و تولید مواد آرایشی و بهداشتی سبز می‌باشد.