نام شرکت: فرا رایانش
حوزه فعالیت: فناوری اطلاعات، اینترنت اشیاء

گروه شرکتهای فرارایانش از سال ۱۳۸۸ در زمینه طراحی، پیاده سازی و مشاوره پروژه‌های فناوری اطلاعات از جمله سامانه های سازمانی تحت وب و شبکه،سامانه های هوشمند اینترنت اشیاء، وب اپلیکیشنها، سامانه های برگزاری همایش، نرم افزارها و بازی های موبایل و نرم افزارها و ابزارهای مهندسی پزشکی فعالیت داشته است.