نام شرکت: سینا تجهیز اکسین
حوزه فعالیت: مهندسی پزشکی

شرکت سینا تجهیز اکسین با هدف فعالیت در حوزه ی توانبخشی،تعادل و تجهیزات پزشکی از سال 96 وارد مرکز رشد دانشگاه شهید چمران شده است و با استفاده از نیروهای نخبه و تحصیل کرده و استفاده از ظرفیت های دانشگاه شهید چمران و دانشگاه جندی شاپور اهواز سعی دارد در راه پیشرفت حوزه ی توانبخشی کشور فعالیت نماید.