نام شرکت: آذرخش اکسین
حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی -آزمایشگاهی- الکترومکانیک

این شرکت در محل مرکز رشد دانشگاه شهید چمران و با هدف رع نیاز های صنعتی درون استان و کشور تاسیس شده است.

فعالیت عمده شرکت در خصوص تجهیزات و تاسیسات پزشکی و آرمایشگاهی و سیستم های الکترو مکانیک صنایع می باشد.

این مجموعه متشکل از مهندسین ، تکنیسن و مشاورین مجرب در حوزه ای برق ، مکانیک ، کامپیوتر وشیمی تشکیل شده

و فعالیت های صنعتی و پروژه های آزمایشگاهی را بر عهده می گیرد.امید است بتوان در این راستا به سلامت و تمام نیازها

و کمبود های این حوزه به خصوص در دوران تحریم را برطرف کرد.