نام شرکت: شرکت فنی و مهندسی پاک ذوب آراد
حوزه فعالیت: بازیافت ضایعات مس و تولید انواع بوش های فسفر برنزی آلیاژی و گرافیتی خود روانکار

بوش های فسفر برنزی گرافیتی خودروانکار و صفحات فسفر برنزی امروزه کاربرد های متعددی در صنایع مختلف پیدا کرده است.

صنایع غذایی، صنایع فولاد، شرکت نفت و حفاری ، پتروشیمی و کشت و صنعت نیشکر از مصرف  کنندگان اصلی بوش های فسفر برنزی گرافیتی می باشند. وجود پین های گرافیتی در بدنه بوش ها باعث ایجاد خاصیت خودروانکاری و کاهش سایش در قطعات درگیر شده و نهایتا  منجر به افزایش عمر مفید تجهیز خواهد شد

این مجموعه قادر به طراحی و تولید کلیه بوش های فسفر برنزی آلیاژی و گرافیتی خودروانکار در اندازه های مختلف و مطابق ترکیب شیمیایی ، سختی  و استحکام مورد نیاز است.

مهندس موسوی  09165280041