نام شرکت: وستا الکترونیک صنعت
حوزه فعالیت: طراحی و ساخت منابع تغذیه صنعتی

  • شرکت وستا الکترونیک صنعت از سال ۱۳۹۶ با اتکا به پتانسیل‌های علمی و دانشگاهی استان خوزستان در قالب یک شرکت فناور مستقر در مرکز رشد و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز پایه‌گذاری گردید. این شرکت با ارزیابی نیازهای صنایع مختلف و تخصص نیروهای خود در حوزه سیستم‌های الکترونیک قدرت، اهداف خود را بر روی طراحی و ساخت، بهینه‌سازی و تعمیرات اساسی سیستم‌های الکترونیک قدرت و منابع تغذیه صنعتی و بیمارستانی، تجهیزات کاهش هارمونیک در شبکه‌های قدرت، بردهای الکترونیک و الکترونیک قدرت و همچنین طراحی ادوات تست این تجهیزات متمرکز کرده است. کلیه طراحی‌های این شرکت بر اساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا و زیر نظر کارشناسان باتجربه صنایع مختلف و اساتید نخبه دانشگاهی،   جهت حداقل بیست سال کارایی مفید و منطبق با نیاز صنایع کشور می باشد   .